Den smäckra mässingsskimrande byggnaden av arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger utsågs av en enig jury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i april 2014. Det vinnande förslaget har sedan dess legat till grund för den detaljplan som Stockholms stad tagit fram. Volymen har minskats något men det ursprungliga förslagets uttryck finns kvar. Nu pågår vidare bearbetningar av byggnad och program.

 • I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats sydost om byggnaden. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp och cafét flyttar utomhus. Här möts Nationalmuseum och Nobel Center. Långväga besökare till Stockholm kommer kunna kombinera en dag med att ta del av svensk konst och design för att sedan lära sig mer om Nobelpriset. Båtar lägger till längs kajen och hela udden blir mer trygg och tillgänglig för stockholmarna. Fasaden är utformad av glas, natursten och ett mässingsliknande rostfritt stål som bildar ett vertikalt skimrande raster över byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Vi har skapat ett öppet entréplan som bjuder in till husets olika aktiviteter och upplevelser. Här har du sikt rakt genom huset från Hovslagargatan ut mot parken och den nya uteserveringen. Utställning, information, café och museibutik samsas här. På entréplanet börjar besökarens vandring för att lära sig mer om Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats sydost om byggnaden. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp och cafét flyttar utomhus. Här möts Nationalmuseum och Nobel Center. Långväga besökare till Stockholm kommer kunna kombinera en dag med att ta del av svensk konst och design för att sedan lära sig mer om Nobelpriset. Båtar lägger till längs kajen och hela udden blir mer trygg och tillgänglig för stockholmarna. Fasaden är utformad av glas, natursten och ett mässingsliknande rostfritt stål som bildar ett vertikalt skimrande raster över byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Vi har skapat ett öppet entréplan som bjuder in till husets olika aktiviteter och upplevelser. Här har du sikt rakt genom huset från Hovslagargatan ut mot parken och den nya uteserveringen. Utställning, information, café och museibutik samsas här. På entréplanet börjar besökarens vandring för att lära sig mer om Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

Byggnaden har ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck som på ett övertygande sätt kan symbolisera Nobelverksamheten. Samtidigt har det en lätthet och öppenhet som är tilltalande. En tydlig och god planstruktur ger flexibla ytor. Byggnadens slanka form och måttfulla fotavtryck, skapar goda möjligheter för behagliga utemiljöer på byggnadens alla sidor. Det kommer att kunna vara till glädje inte bara för besökare till Nobel Center utan även för dem som söker sig till Blasieholmen för att besöka Nationalmuseum eller för en promenad i det vackra stadsrummet.

Arkitektens formmässiga koncept bygger på fyra huvudsakliga idéer:

 • Nobelhuset – Som fristående solitär speglar byggnaden tanken om ett “hus” som en medborgerlig byggnad och ansluter på så vis till övriga institutioner i dess omedelbara närhet.
 • Auditoriet – Byggnadens stora samlingssal är placerad i den övre delen av byggnaden och erbjuder ett panorama över staden. Genom dess kröning av byggnaden, inte bara avseende arkitektonisk form utan också genom att skapa interaktion med omgivningen, skapas en närvaro i det offentliga rummet.
 • En allmän plats – Genom en stor öppen plats, trädgård eller park finns en möjlighet att binda samman Blasieholmens östra och västra strand och skapa ett nytt offentligt rum till stadens invånare.
 • En publik promenad – Ett öppet entréplan och en generös trappa länkar samman byggnadens alla delar och aktiviteter – och på så vis fastställer det som Nobel Center handlar om – en publik dynamisk plats för möten, nya upptäckter och inspiration.

 

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara de fantastiska vyer över Stockholm som platsen erbjuder. Här över Nybroviken och Strandvägen. Auditoriet länkas samman med staden som både bjuds in samtidigt som den får agera fond till scenen – Nobelpriset och Stockholm binds samman. Här arrangeras föreställningar och vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och samtal med Nobelpristagare och andra stora tänkare året runt. Här samlas forskare, studenter, näringsliv, politiker och intresserade stockholmare. Från auditoriet tar man sig enkelt upp till det publika restaurangplanet som ligger allra högst upp i byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Flera av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla både tillfälliga tematiska utställningar och utställningar kring Nobelpriset, pristagarna och Alfred Nobel. En utveckling av byggnaden är de avgiftsfria vertikala utställningar som löper som en röd tråd längs de uppöppnade trapphusen och kopplar samman våningsplan och dess olika aktiviteter. Här möts besökare från när och fjärran med strosande stockholmare. Runt utställningarna byggs också program för skolklasser. Målet är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka Nobel Center. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara de fantastiska vyer över Stockholm som platsen erbjuder. Här över Nybroviken och Strandvägen. Auditoriet länkas samman med staden som både bjuds in samtidigt som den får agera fond till scenen – Nobelpriset och Stockholm binds samman. Här arrangeras föreställningar och vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och samtal med Nobelpristagare och andra stora tänkare året runt. Här samlas forskare, studenter, näringsliv, politiker och intresserade stockholmare. Från auditoriet tar man sig enkelt upp till det publika restaurangplanet som ligger allra högst upp i byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Flera av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla både tillfälliga tematiska utställningar och utställningar kring Nobelpriset, pristagarna och Alfred Nobel. En utveckling av byggnaden är de avgiftsfria vertikala utställningar som löper som en röd tråd längs de uppöppnade trapphusen och kopplar samman våningsplan och dess olika aktiviteter. Här möts besökare från när och fjärran med strosande stockholmare. Runt utställningarna byggs också program för skolklasser. Målet är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka Nobel Center. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.