För att göra bra val, för oss själva och planeten behöver vi berättelser och tankar om den framtid vi vill ha. Vad kan vi avstå och vad är viktigt? Vad behöver vi förändra för att skapa en klimatsmart och rättvis framtid?

Nu kan Du hjälpa forskarna och dela dina tankar om framtiden med dem.

Länk till enkäten Dela din framtid! 

 

Skriv din berättelse om framtiden!

Hur ser ett gott liv ut där du och planeten mår bra och där sådant du tycker är viktigt finns? Vad drömmer du om? Berätta om hur en sådan framtid ser ut om 10 eller 50 år, kanske ännu mer.

Skriv din berättelse på det sätt du själv vill. Den kan vara en väldigt enkel beskrivning, en fantasi, en kort novell eller något annat – du väljer.

Vi vill att du först svarar själv och skickar in enkäten. Du väljer själv hur lång tid du lägger på att svara på frågorna och det går lika bra att göra på mobilen som på datorn.

Sedan vill vi att du försöker hitta fyra personer i olika åldersgrupper som du kan intervjua med stöd av enkäten. Berätta att du fått i uppdrag att hjälpa forskare i ett forskningsprojekt. Du ställer frågorna och fyller i deras svar i enkäten. Allra bäst är om du hittar fyra personer som är i helt olika ålder. Gör ditt bästa att samla in svar! Om du lyckas intervjua fler än fyra personer så är det ännu bättre.

Länk till enkäten Dela din framtid!