Utopian Stories – Låt dina elever bli medforskare!

Utopian Stories är ett stort medborgarforskningsprojekt där skolklasser bjuds in till samarbete med forskare för att undersöka vilka förändringar vi är beredda att göra för en hållbar framtid.

2020 blev ett ovanligt år för många av oss. För att skydda varandra från coronaviruset har vi avstått från många saker vi annars brukar göra. Men det krävs ännu större förändringar för att bromsa klimatförändringarna. Paradoxalt nog behöver vi både stanna upp och fråga vilken framtid vi vill ha och samtidigt skynda på omställningsprocessen.

Utopian Stories kopplar samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden. Eleverna blir medforskare tillsammans med klimatforskare, litteraturvetare, framtidsforskare och pedagoger. Du som lärare får värdefull input till undervisningen med fokus på vetenskaplig metod, litteraturarbete och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som forskarna får viktiga data, insamlade av eleverna.

Under våren 2021 bedrivs projektet helt online. När det åter är möjligt att träffas kommer det finnas möjligheter att delta fysiskt vid vissa tillfällen. Alla aktiviteter kommer dock att finnas online för att möjliggöra deltagande från hela landet.

Utopian Stories tar avstamp i pandemin och klimatkrisen men siktar mot en ljusare framtid – kanske med hjälp av kraften i att föreställa sig en utopi! Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig och dina klasser här!

Välkommen att delta!

 

Vad innebär projektet för mig som lärare?

I Utopian Stories kan du och dina elever bidra till viktig forskning samtidigt som ni får värdefull input från forskare och andra experter som är i frontlinjen för klimatforskning, litteraturvetenskap, miljöhumaniora, framtidsforskning och pedagogik.

Som lärare får du tillgång till en bank av material som löpande byggs på, t ex:

  • färdiga lektionsmaterial för flera ämnen; om hållbar utveckling, utopier och dystopier och klimatförändringar
  • elevuppgifter i form av två enkäter där eleverna via intervjuer samlar in material till riktig forskning
  • visualisering av resultaten av elevernas insamling kopplat till klimatpåverkan
  • föreläsningar som vänder sig direkt till eleverna med forskare inom litteraturvetenskap, klimatforskning och framtidsforskning
  • lärarfortbildningar med Nobelpristagare, forskare och experter
  • tips och material till undervisningen på svenska och engelska som fungerar för många olika ämnen på högstadiet och gymnasiet

Du som lärare väljer själv vilka delar av projektet du vill delta i. Projektet kommer att beröra både svenska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Vi kommer att erbjuda livesända skolprogram direkt till eleverna samt online seminarier för lärare med möjlighet till diskussioner med forskarna. Allt material finns även på engelska och både uppgifter, enkäter, filmer, resultat och annat kommer att samlas här.

Hur startar det?
Projektet har startat med en digital lärarkväll och filmade föredrag med forskarna att använda i din undervisning. Hemsidan byggs löpande på med lektionsmaterial och elevuppgifter.

Under hösten 2021 görs två digitala insamlingar.

Enkät 1 heter Vad gjorde du inte år 2020? och handlar om vad människor avstått ifrån under pandemin och hur det fick dem att känna sig.

Enkät 2 heter Dela din framtid och är en insamling av framtidsberättelser som också innehåller en lite friare skrivuppgift. Du väljer i vilken utsträckning dina klasser jobbar med båda enkäterna eller bara den ena.

Först ska dina elever svara själva på enkäten. Därefter ska eleverna bli medforskare och få i uppdrag att intervjua fyra personer var, i olika åldersgrupper. En enkel beskrivning av elevernas uppdrag finns på hemsidan. Där finns också korta filmade inslag med forskarna Alasdair Skelton och Camilla Brudin Borg som riktar sig direkt till eleverna.

I resultaten kommer forskarna undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck; både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som framtidsberättelserna målar fram. Ni kommer att få det materialet och mycket annat längre fram i projektet. Projektet kommer att byggas på efter hand under 2021 – 2023 och erbjuda fler aktiviteter för lärare och elever.

Vilka står bakom projektet?
Nobel Prize Museum tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Åbo Universitet och Helsingfors universitet.

Kontaktpersoner
Utbildningschef Annika Hedås Falk på Nobel Prize Museum i Stockholm samordnar aktiviteter för skolorna såsom digitala skolprogram, lärarhandledningar och fortbildningar och nätverk för lärare.
annika.hedas-falk@nobelprize.org

Litteraturforskare Camilla Brudin Borg från Göteborgs universitet kommer att analysera de många insamlade framtidsberättelserna och sammanfatta materialets olika möjliga framtidsvärldar.
camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Professor Alasdair Skelton från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet kommer att undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck, både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som de utopiska berättelserna målar fram.
alasdair.skelton@geo.su.se

I projektgruppen finns även:
Marianne Loor, Kommunikationsansvarig vid Avdelningen Forskningsstöd på KTH

Katriina Siivonen, universitetslektor och Vice direktör, Institutet för framtidsforskning vid Åbo universitet, Finland

Hannu Salmi, professor i pedagogik och forskningsdirektör vid avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet

Janne Wikström, Projektchef vid Hanaholmens Hana-Academy – Utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland

Laila Islamovic, vetenskaplig kommunikatör vid Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet

Övriga samarbetspartners
Utopan Stories kommer att samla forskare, experter, hundratals lärare och tusentals elever från både Sverige, Finland och andra länder i världen. Inom ramen för projektet kommer ni även möta både Nobelpristagare, forskare, poeter och många andra intressanta personer i våra livesända lärarseminarier och digitala skolprogram.

Så varför borde ni vara med?

Coronapandemin visar att vi människor är beredda att göra stora förändringar när vi har ”a sense of urgency” – känslan att det verkligen är både bråttom och viktigt.

Nu har du chansen att låta dina elever vara med i ett ämnesöverskridande projekt med ett aktuellt tema som är viktigt på riktigt. Nu samlar vi både fakta och berättelser om hur vi upplevt förändringarna under pandemin men också berättelserna om goda, kanske utopiska framtidsscenarios. Hur föreställer vi oss en framtid som är bra för både människor och planeten? Vilka förändringar drömmer vi om? Vad är viktigt att bevara eller utveckla i en hållbar framtid? Kan vi tänka oss framtider bortanför de begränsningar som råder idag?

Har du frågor, läs mer här eller kontakta oss.

Välkommen in i Utopian Stories!