Nobelpriset omges av ett nätverk av organisationer och institutioner som har olika uppgifter med anknytning till priset. Hit hör ett antal externfinansierade enheter vars främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset och genom Nobelpristagarnas berättelser engagera och inspirera människor världen över. Alfred Nobels Minnesstiftelse har en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande enheter; Nobelmuseet AB, Nobel Media AB, Nobelhuset AB och Stiftelsen Nobel Center.

Nobelmuseet invigdes 2001, i samband med Nobelprisets hundraårsjubileum. Placeringen i Börshuset på Stortorget i Gamla Stan var tillfällig i väntan på permanenta lokaler för Nobelprisets publika verksamhet. Nobelmuseet har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva bl.a. musei-, informations-, forskningsverksamhet med koppling till Nobelpriset. Nobelmuseets verksamhet innefattar bland annat utställningar, skolprogram, vandringsutställningar och ett forskningsbibliotek.

Ett antal platser i staden utreddes innan Nobelstiftelsen och Stockholms stad i september 2011 gemensamt föreslog Blasieholmen i stadens centrum som den bästa platsen för en byggnad som ska inrymma en bred publik verksamhet kopplad till Nobelpriset.
2012 bildades Nobelhuset AB med syfte att skapa ett Nobel Center, en byggnad för kulturell och vetenskaplig verksamhet på Blasieholmen i Stockholm. Bolagets uppgift är att projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Genom en stor privat donation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som offentliggjordes i juni 2013, är större delen av finansieringen för projektet säkrad.

Arbetet med att utveckla verksamheten i Nobel Center bedrivs inom Nobelstiftelsen, Stiftelsen Nobel Center, Nobelmuseet AB och Nobel Media AB. Det handlar om att ytterligare precisera den exakta utformningen av allt från utställningar, skolprogram, möten och vetenskapliga aktiviteter till ambitionerna för de nya restaurangerna.
Nobelhuset AB arbetar samtidigt vidare med lokalprogram, projektering samt planering för byggnaden. Här har vi flera kvalificerade partners; främst designarkitekterna vid David Chipperfield Architects Berlin och AIX Arkitekter som är lokal samarbetspartner i projektet.