Den nya utställningen fokuserar på ett antal områden av stor vikt för att bygga en hållbar framtid och delas in i de fyra huvudtemana Rädda liv, Mätta mänskligheten, Skydda planeten och Sammankoppla världen. Nobelprisbelönade insatser och aktuella frågor inom exempelvis livsmedelsförsörjning, hälsa, miljö, klimat och IT presenteras med foto, grafik och föremål. Därutöver visas nyinspelade korta intervjufilmer, en per totalt 20 stycken underkategorier, med svenska forskare som ger sitt perspektiv på betydelsen av vetenskapliga upptäckter och dess tillämpning inom vissa områden, exempelvis GMO, konstgödsel, vaccin, antibiotika, klimat och digital teknik. I andra filmer möter vi verksamma personer inom organisationer som till exempel Läkare utan gränser och UNHCR.

Eleverna får med utgångspunkt i utställningen fundera över och diskutera kring olika exempel på hur vetenskaplig och teknisk utveckling, humanitära insatser och aktivism påverkar människans livsvillkor och främjar hållbar utveckling. Programmet inleds med inspiration från Malala Yousafzaï och avslutas med att eleverna gruppvis får hålla ett tal riktat till FN:s ledare, liksom en av vår tids modigaste unga ledare gjorde i juli 2013, då hon talade till FN:s generalförsamling om vikten av utbildning.

En betydande del av skolprogrammet är ett specialframtaget spel där eleverna får välja en av utställningens underkategorier att fördjupa sig i genom frågor, diskussion och presentation i grupp, något som främjar reflektion och egenanalys.