Välkomna till Nobelpristagarnas alldeles egna museum. I en helt unik miljö kan du kombinera inspirerande upplevelser med god mat och dryck.

  

Allmänna förhållningsregler
Nobelmuseet upplåts inte, med anledning av att lokalen är ett museum, för arrangemang som kräver omfattande riggningar i lokalerna eller dans. Eftersom Nobelmuseet har andra hyresgäster att ta hänsyn till och ligger i ett bostadsområde, är det inte tillåtet att spela allt för hög musik under ett event. Musiken måste alltid bli godkänd av Nobelmuseets eventavdelning. Museets interiör eller exteriör får inte på̊ något sätt förändras under ett event. Eventuell riggning måste alltid godkännas av museets eventavdelning. Se mer information under underhållning/teknik.

 

Lokal
Vid event, med eller utan förtäring, abonnerar beställaren hela Nobelmuseet. Med anledning av detta tar Nobelmuseet ut en grundkostnad, så kallad arrangemangskostand. I den ingår exklusiv tillgång till museets lokaler, entréavgift, en guidad visning, personal, butik öppen viss tid av kvällen och städning.

I arrangemangen ingår alltid en guidad visning eller annan kunskapsbärande aktivitet. Lokalerna passar sig för alla möjliga olika typer av arrangemang. Kontakta eventavdelningen för att se hur vi kan hjälpa er genomföra det bästa möjliga event för just er.

 

Bokning av event

För att boka Nobelmuseet ta kontakt med eventavdelningen, event@nobelmuseum.seeller ring 08-534 818 39. Boka gärna in ett kundbesök i samband med bokningen för att se vilka möjligheter som finns.

 

För följande dagar utgår 25 % pålägg på grundkostnaden och förtäring med dryck: Trettondedag jul, Långfredagen, Annandag påsk, Första maj, Kristi Himmelsfärdsdagen, Pingstafton, Pingstdagen, Nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, Annandag jul samt nyårsafton.

 

Följande dagar går ej att boka event hos oss: Julafton, Juldagen, nyårsdagen.

 

Tider
Sällskap är välkomna efter kl. 18.00 måndag–torsdag, lördag–söndag hela året. Om arrangemanget överskrider den överenskomna sluttiden (senast kl. 23.00) debiteras nästkommande timme med 1 500 kr/timme exkl. moms.

 

Garderob
På Nobelmuseet finns en befintlig obemannad garderob med galgar och några låsbara skåp. Bemannad garderob med rullgarderober, galgar och nummer kan hyras för en extra garderobskostnad på̊ 550 kr/timme.

 

Avbokningsregler

Avbokning ska göras skriftligen till event@nobelmuseum.se. Avbokningsregler bifogas alltid tillsammans med bekräftelsen. Följande avbokningsregler gäller vid event med förtäring.

 

Event som bokats 1 år innan bokat datum kan avbokas av beställaren upp till 6 månader innan bokat datum utan extra kostnader.

 • Vid avbokning senare än 4 månader innan bokat datum debiteras kunden 50 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden.
 • Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokat datum debiteras kunden 100 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum debiteras kunden hela arrangemangskostnaden/visningskostnaden samt 100 % av kostnaden för mat och dryck

Ett event som bokats 6 månader innan bokat datum kan avbokas av beställaren upp till 4 månader innan bokat datum utan extra kostnader.

 • Vid avbokning senare än 3 månader innan bokat datum debiteras kunden 50 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden
 • Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokat datum debiteras kunden 100 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum debiteras kunden hela arrangemangskostnaden/visningskostnaden samt 100 % av kostnaden för mat och dryck

För bokningar som görs senare än 3 månader innan ett event gäller 14 dagars regeln, d.v.s. kunden kan reservera önskat datum i 14 dagar utan extra kostnad. När 14 dagar passerat gäller samma som ovan dvs:

 • Vid avbokning senare än 3 månader innan bokat datum debiteras kunden 50 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden
 • Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokat datum debiteras kunden 100 % av arrangemangskostnaden/visningskostnaden.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum debiteras kunden hela arrangemangskostnaden/visningskostnaden samt 100 % av kostnaden för mat och dryck

 

Förtäring
All mat och dryck beställs genom Nobelmuseets restaurang Bistro Nobel.

För event på kvällstid t ex sittande middagar, cocktails eller mingel tar Nobelmuseet emot 25 gäster och uppåt.

 

Beställning

All mat och dryck skall förbeställas och bekräftas av kund senast 14 arbetsdagar innan bokat datum. Följande gäller vid bokning:

 

 • Vid förbeställningen uppger kunden antal dryckesglas som behövs per person.
 • Vid beställningar av vin faktureras antal öppna flaskor som förbrukats under eventet.
 • Definitivt antal gäster skall bekräftas senast 14 arbetsdagar innan bokat datum och ligger till grund för debitering av beställd förtäring.
 • Om den bokade gruppen minskar i storlek efter bokat datum, debiteras kunden för de antal kuvert som uteblir (endast mat).
 • Om den bokade gruppen minskar i storlek 3 arbetsdagar eller senare innan bokat datum, debiteras kunden för de antal utebliven försäljning av dryck (vin), uppskattat efter de antal glas beställaren har beställt per person.

 

Önskemål om specialkost och allergier ska uppges vid bokningstillfället, dvs senast 14 arbetsdagar innan eventet.

 

För sällskap upp till 100 personer ingår bord, stolar, porslin och linne. För grupper över 100 personer tillkommer en kostnad för bord, stolar, porslin och linne.

 

För att få en korrekt prisbild för ditt event, kontakta eventavdelningen för en offert. Vi tar emot bokningar upp till 4 veckor innan önskat datum.

 

Dukning
Middagsbord dukas med chokladmedaljer. Placering av bord planerar vi tillsammans med kund om så önskas. På kundens begäran kan en bordsskiss skickas till kunden.

I dukningen ingår inte blommor. Önskas blommor kan beställaren ombesörja detta själv eller beställa blommor genom museet. Kontakta eventavdelningen för en offert, senast 2 veckor innan bokat datum.

Nobelmuseet tillhandahåller inte tryckta middagsmenyer vid varje kuvert, placeringskort eller förtryckta program. Detta ombesörjs av varje enskild kund. Observera att nobelmedaljen eller Nobelmuseets logga ej får användas.

 

Förhållningsregler
Alkoholhaltiga drycker får ej medtagas utanför museet, varken ut på Stortorget eller på bakgården vid Storkyrkan, om inte särskilt serveringstillstånd har sökts av Nobelmuseet utifrån kundens önskemål.

Mat och dryck kan förtäras i museets alla utrymmen. Dryck och lättare mat kan därför medtas under till exempel visningar.

 

Tilläggspriser

Grupper färre än 25 personer: 4 800 kr
Personalkostnad efter kl. 01.00: 1 200 kr/timme
Alla priser exkl. moms.

 

Teknik/Underhållning

Om eventet kräver teknik ska detta beställas av kunden i god tid, dock allra senast 2 veckor innan bokat datum. Vid beställningen ska kunden uppge teknikbehovet i sin helhet. Kunden debiteras för riggning, genomförande och rivning av teknik, 550 kr/timme exkl. moms. Minsta debitering är tre timmar. Vid bokningen skickar kunden en beställningslista, körschema eller programupplägg för teknikbehovet som sedan godkänns av Nobelmuseet.

Nobelmuseet har ett eget enklare PA-system som kan användas för tal, presentationer etc. Kräver eventet ytterligare utrustning t ex för musik hyrs detta in av kunden, på kundens egen bekostnad. Vid frågor kontakta eventavdelningen.

Önskar kunden livemusik under eventet bokas detta av kunden. Om kunden bokat musiker förmedlar kunden kontakt mellan Nobelmuseet och musikerna. Vid musikarrangemang rekommenderas ett besök på museet av ansvarig musiker i god tid innan bokat datum. Boka då ett möte med eventavdelningen. Kunden och musikerna ansvarar för att rätt teknisk utrustning transporteras till Nobelmuseet samt att en egen tekniker är på plats för riggning, genomförande och rivning under eventet.

 

Riggning och rivning
Riggning av teknik och utrustning medges från kl. 16.00 (vintertid) och 17.00 (sommartid, juni–augusti).

Riggning bör ske med hänsyn till Nobelmuseets besökare och inte vara störande. Om mer tid behövs ska detta godkännas av museet senast 7 dagar innan bokat datum. All teknik och annat eventmaterial bortforslas omedelbart efter eventets slut eller efter överenskommelse med Nobelmuseets eventavdelning. Roll-ups är tillåtna i museet, ej utanför.

 

Repetitioner och soundcheck
Repetitioner och soundcheck får generellt sett inte ske under museets ordinarie öppettider. Start som allra tidigast kl. 17.00. Repetitioner och soundcheck bör hållas kort. Annars enligt överenskommelse med Nobelmuseets eventavdelning.

 

Gåvor och presenter
Presenter och gåvor från Nobelmuseets produktkatalog (som skickats vid bokningstillfället) förbeställs senast 5 arbetsdagar innan bokat datum. Kostnaden för varorna betalas av kund via samlingsfakturan för hela eventet. Inslagning av varorna ingår i varornas pris.

 

Transporter och leveransadress
Transporter och leveranser av kundmaterial (t ex foldrar, roll-ups etc.), teknikutrustning etc. stäms av med eventavdelningen. Transporter till Nobelmuseet bör ske senast samma morgon som eventet är bokat. Transporter från Nobelmuseet sker med fördel samma kväll alternativt följande morgon eller i överenskommelse med eventavdelningen. Information om transporter och leveranser ska uppges i bokningen senast 7 dagar innan bokat datum. För information om leveransadress och förhållningssätt kontakta eventavdelningen.

 

Ta sig till Nobelmuseet
Se Nobelmuseets hemsida www.nobelcenter.se/sv för mer information vilka bussar och tunnelbanelinjer som ligger närmast.

 

Besöksadress
Nobelmuseets huvudentré, Storgatan 2 i Gamla Stan. På baksidan av huset, mot Storkyrkans gård ligger Nobelmuseets bakre entré där rullstolar och barnvagnar enkelt kan rulla in.

 

Parkering, bil och buss
Nobelmuseet har inga parkeringsplatser. Kunden hänvisas till Gamla stans befintliga parkeringsplatser. Bussar hänvisas till befintliga platser för busstrafik i Gamla Stans närområde.

 

Taxi eller hyrda bussar
Varken bussar, bilar eller taxibilar är tillåtna att köra fram till Nobelmuseets huvudentré. Detta galler inte rörelsehindrade. Taxibilar stannar vid Slottsbacken 2, ca 1 minut till fots från Nobelmuseets entré.

 

Kundmaterial för godkännande

Eget kundmaterial, t ex presentationer, filmer, musik, roll-ups eller egentryckta menyer skall godkännas av Nobelmuseet senast 1 vecka innan bokat datum. Om detta skulle överträdas har Nobelmuseet rätt att med omedelbar verkan förbjuda att materialet används och visas under kvällen.

 

Nobelmuseets logga, eller varumärkesidentitet (t ex Nobelmedaljen) får på inget sätt användas i något kundmaterial. Om detta skulle överträdas har Nobelmuseet rätt att radera eller ta bort det materialet med omedelbar verkan under eventets genomförande.

 

Beställaransvar

Beställaren ansvarar för att:

 • Föreskrifter, restriktioner och övriga anvisningar som fåtts av Nobelmuseet följs.
 • Förmedla Nobelmuseets villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer.
 • Personalens instruktioner följs vid eventuell utrymning.
 • Utse en ansvarig person som finns tillgänglig i lokalen under hela besöket samt meddela den ansvariges namn och telefonnummer till Nobelmuseets eventavdelning. Detta måste meddelas senast dagen före besöket.
 • Anmäla eventuell skada på lokalen, utrustning eller inventarier till museets personal.
 • Förse Nobelmuseet med de uppgifter som beskrivits ovan i god tid för att kunna genomföra eventet.
 • Förse Nobelmuseet med kundmaterial (digitalt t. ex. presentationer, filmer etc. och eventuella roll-ups, menyer osv) i tid och enligt de regler som står ovan. Samt fått dessa godkända för användning av Nobelmuseet.                                                                                                               

Nobelmuseets ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång.

Skador som orsakats av beställaren, dennes personal, medhjälpare, leverantörer, gäster etc., ska ersättas av beställaren.

 

Reservation för prisändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande priser.