Varför ska Nobel Center ligga mitt i stan?

Att Nobel Center ska ligga i Sverige och Stockholm är självklart. Platsen har diskuterats noga och valts efter omfattande analyser och utredningar. Att det till slut blev Blasieholmen har i huvudsak två förklaringar. Ett: Nobel Center ska vara attraktivt och lättillgängligt för alla. Det ska ligga på en central plats med goda kommunikationer som gör att skolelever, stockholmare och de många utländska besökarna enkelt hittar hit. Två: Stockholms stad ville att denna unika tomt mitt i stan skulle användas för en bred publik verksamhet som vår. Ett hus i Nobelprisets anda med fokus på vetenskap, litteratur och fredsarbete förtjänar en vacker, central placering i staden. Planerna på att bygga Nobel Center just här har kommit långt efter nära 30 års arbete.

 

Hur förändras Blasieholmen?

Blasieholmen kommer att förvandlas från en i huvudsak bortglömd kaj till en välkomnande plats med mycket av det bästa Stockholm har att erbjuda, vatten, vetenskap och vacker arkitektur. Vi ser framför oss en öppen och grön miljö runt huset där människor flanerar, fikar och njuter av utsikten. Att Nobel Center blir granne med Nationalmuseum ger möjlighet till spännande samarbeten både i konstens och vetenskapens tecken. Med en båtlinje knyts Blasieholmen samman med Stadsgården, Djurgården och Skeppsholmen.

 

Varför måste de äldre byggnaderna rivas?

Är det någon som värnar om gamla anor är det vi, men i valet mellan tullhuset och de båda hamnmagasinen å ena sidan och Nobel Center, med en för staden och världen viktig verksamhet, så väljer vi det senare. Flera utredningar har visat att de tre byggnaderna på platsen, varken byggnadshistoriskt eller verksamhetsmässigt, inte överträffar den betydelse som Nobel Center kommer att ha för Stockholm och Sverige. Det blir en verksamhet med stor betydelse för kommande generationer och basen för en bred internationell verksamhet.