När kan jag besöka Nobel Center?

Vi vill komma igång så fort det går och vårt mål är att starta byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Vi kan inte påverka den juridiska processen, men vi ser till att vi har kommit så långt med vårt eget arbete att byggstarten kan komma igång så snart vi får lov. Efter första spadtaget räknar vi med en byggtid på två och ett halvt år innan vi äntligen kan öppna dörrarna för alla som vill lära sig mer om mänsklighetens utmaningar och hur vi med vetenskap, litteratur och fredliga processer kan bemöta dem.

 

Du är varmt välkommen!