Sedan starten för projektet i december 2011 har ambitionen varit att finansiera den nya byggnaden för Nobel Center genom donationer. Eftersom Nobelstiftelsens kapital inte får användas är den externa finansieringen av byggnaden och verksamheten en förutsättning. Kostnaden för Nobel Center är beräknad till 1,2 miljarder kronor.

Tack vare en generös donation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i juni 2013 är merparten av finansieringen för Nobel Center säkrad. Tillsammans bidrar donatorerna med 800 miljoner kronor, vilket gör det till en av de större privata donationerna till ett liknande projekt i Sverige.

Utöver de ursprungliga donationerna från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs har ytterligare 200 miljoner utlovats till projektet från följande donatorer och partners: Agnetha och Robert Andreen, Miriam och J Christer Ericsson, Catarina och Sven Hagströmer, Kent och Lena Janér, Per och Lena Josefsson, Barbro och Barney Osher, Björn och Inger Savén, Carl-Henric och Louise Svanberg, Bo Söderberg och Ulla Zachrisson, Einar Mattsson AB, Mellby Gård och Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.

Vidare har stiftelsen A.P. Møller valt att donera 50 miljoner kronor till Nobel Center.

Den framtida verksamheten i Nobel Center kommer att bedrivas med långsiktigt stöd från bland annat svenska staten och Stockholms stad. Till detta kommer egna intäkter från inträden, butik, restauranger och mötesverksamhet samt donationer och stöd av samarbetspartners.

Vid en pressträff den 23 november 2016 meddelade regeringen att man kommer att bidra till Nobel Centers drift med 40 miljoner kronor per år från och med att det öppnar och tre år framåt. Sammantaget med ökat stöd från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 miljoner kronor per år under tre år. Totalt 180 miljoner kronor de första tre åren.