Vem bekostar bygget?

Att stiftelser bekostar byggnader för forskning och undervisning är lyckligtvis ett vanligt förfarande i Sverige. De 1,2 miljarder som byggnationen av Nobel Center beräknas kosta finansieras till största delen av Familjen Erling-Perssons stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den resterande summan är insamlad från fler stiftelser, företag och organisationer. Tillgångarna från Alfred Nobel förblir låsta för att belöna framsteg för mänsklighetens största nytta, allt enligt testamentet. Stockholm stad ansvarar för att iordningsställa tomten, som vi sedan hyr av dem.

 

Vem finansierar driften?

Staten och Stockholms stad ger redan idag driftsstöd till museiverksamheten i det nuvarande Nobelmuseet i Gamla stan. Ett liknande stöd är utlovat till Nobel Center. I övrigt kommer allt som händer och sker i Nobel Center att finansieras med egna intäkter från exempelvis inträdesavgifter, shop, restauranger, mötesverksamhet samt genom donationer och stöd av samarbetspartners. I takt med att verksamheten utvecklas ser vi över driftsbudgeten för att säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet.