Varför behövs Nobel Center?

Nobelpriset bygger på övertygelsen om att vi med nya idéer och engagemang kan utveckla världen till det bättre. En tanke som är minst lika aktuell och angelägen idag som när Alfred Nobel skrev sitt testamente 1895. I Nobelprisets namn skapar vi en plats som tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Det blir ett världsunikt hus: Där alla nyfikna, från skolbarn till forskare, kan ställa frågor, skaffa sig kunskap, diskutera, uppleva och mötas för att tillsammans bidra till en bättre värld.

 

Hur har projektet förankrats?

Arbetet med Nobel Center har pågått under många år. Projektet har hela tiden följt den demokratiska processen, där allmänhet, organisationer och olika offentliga instanser haft möjlighet lämna in synpunkter och påverka. Förslagen i arkitekttävlingen ställdes ut på Nobelmuseet, tillgängliga för alla. Projektet har också påverkats och förändrats, bl.a. har höjden på huset sänkts drygt 9 meter sedan det ursprungliga förslaget och placeringen har justerats i förhållande till befintliga byggnader. Slutligen har de folkvalda politikerna i Stockholms stad, både under det tidigare alliansstyret och med dagens rödgröna koalition, fattat erforderliga beslut i nämnder, fullmäktige och dess styrelse och visat att man vill ha ett Nobel Center.