Den smäckra mässingsskimrande byggnaden av arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger utsågs av en enig jury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i april 2014. Det vinnande förslaget har sedan dess legat till grund för den detaljplan som Stockholms stad tagit fram. Volymen har minskats något men det ursprungliga förslagets uttryck finns kvar. Nu pågår vidare bearbetningar av byggnad och program.

Byggnaden har ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck som på ett övertygande sätt kan symbolisera Nobelverksamheten. Samtidigt har det en lätthet och öppenhet som är tilltalande. En tydlig och god planstruktur ger flexibla ytor. Byggnadens slanka form och måttfulla fotavtryck, skapar goda möjligheter för behagliga utemiljöer på byggnadens alla sidor. Det kommer att kunna vara till glädje inte bara för besökare till Nobel Center utan även för dem som söker sig till Blasieholmen för att besöka Nationalmuseum eller för en promenad i det vackra stadsrummet.

Arkitektens formmässiga koncept bygger på fyra huvudsakliga idéer:

  • Nobelhuset – Som fristående solitär speglar byggnaden tanken om ett “hus” som en medborgerlig byggnad och ansluter på så vis till övriga institutioner i dess omedelbara närhet.
  • Auditoriet – Byggnadens stora samlingssal är placerad i den övre delen av byggnaden och erbjuder ett panorama över staden. Genom dess kröning av byggnaden, inte bara avseende arkitektonisk form utan också genom att skapa interaktion med omgivningen, skapas en närvaro i det offentliga rummet.
  • En allmän plats – Genom en stor öppen plats, trädgård eller park finns en möjlighet att binda samman Blasieholmens östra och västra strand och skapa ett nytt offentligt rum till stadens invånare.
  • En publik promenad – Ett öppet entréplan och en generös trappa länkar samman byggnadens alla delar och aktiviteter – och på så vis fastställer det som Nobel Center handlar om – en publik dynamisk plats för möten, nya upptäckter och inspiration.