Hur kommer huset att se ut?

Ett är säkert, huset som rymmer mänsklighetens viktigaste upptäckter och verk kommer inte att gå någon obemärkt förbi. Nobel Centers fasad blir en kombination av sten, glas och ett mässingsliknande material. Det blir öppet, elegant och inbjudande. Byggnadens uttryck, material och färg knyter an till Stockholms klassiska bebyggelse med sockel, mellanparti och indragen övre våning, där färg och material harmonierar med stadens färgskala.
 

 

Vem har bestämt hur byggnaden ska se ut?

Arkitekterna är David Chipperfield Architects med många fantastiska projekt på sin meritlista. En välrenommerad jury utsåg dem till vinnare av en arkitekttävling i stor konkurrens med ursprungligen 142 arkitekter från fler än 25 länder. Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag till Nobel Center. En byggnad som speglade Nobelprisets starka identitet och som samtidigt skulle relatera till den fina omgivande miljön.