I juni 2013 inleddes en internationell arkitekttävling i två steg för att utforma den byggnad som ska bli Nobel Center.

Elva arkitekter bjöds in och ställdes inför den komplexa uppgiften att ta fram ett konceptuellt förslag på utformningen av Nobel Center. I denna uppgift ingick det även att förklara hur Nobel Center kommer att stå i relation till den omgivande stads- och hamnmiljön på Blasieholmen och i Nybroviken. Till sin hjälp hade arkitekterna ett omfattande tävlingsprogram med information om vilka aktiviteter som kommer att äga rum på Nobel Center och vilka krav som ställs på byggnaden och dess olika funktioner. I programmet beskrivs även den kulturhistoriska omgivningen som byggnaden ska uppföras i och vilka hänsyn som måste tas till de omgivande institutionerna och till miljön. Tävlingsprogrammet finns att ladda ner nedan.

Med ambitionen att få en bredd bland arkitekterna, med internationellt välkända namn såväl som mindre och inte lika internationellt uppmärksammade kontor, föregicks valet av tävlande av en omfattande urvalsprocess där 142 arkitekter spridda över 25 länder och fyra världsdelar deltog.

Tävlingens första steg avslutades med att tre finalistförslag valdes ut för att vidareutvecklas. Därefter bröts anonymiteten.

Deltagande arkitekter och bedömda tävlingsbidrag i steg 1:

 • Butterfly – Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen and Bo Boje Larsen, 3XN
 • PRISM – Bjarke Ingels, BIG
 • Nobelhuset – David Chipperfield & Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin (finalist)
 • A Room and a Half – Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor (finalist)
 • ”We believe in…” – Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal, Lacaton & Vassal Architectes
 • Archipelago – Lene Tranberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
 • Landing Seagulls – Marcel Meili and Markus Peter, Marcel Meili, Markus Peter Architekten
 • Beyond 1210 – Rem Koolhaas and Reinier de Graaf, OMA
 • Nobel Sphere – Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, SANAA
 • The Space Between – Kjetil Thorsen, Snøhetta
 • A P(a)lace to Enjoy – Gert Wingårdh, Wingårdhs (finalist)

 

Inför det andra steget i tävlingen förmedlade juryn sina synpunkter i ett utlåtande till de tävlande. En av de kompletteringar som gjordes i tävlingsprogrammet var att programytan reducerades. Det resulterade i att de föreslagna byggnaderna minskade i storlek, framförallt över mark. Samtliga tre finalistförslag var lokaliserade i tomtens nordvästra hörn, vilket ger förutsättningar för en attraktiv öppen plats i soligt läge med gott om utrymme för en kajpromenad längs vattnet. Arkitekterna bearbetade även sina förslag utifrån juryns önskemål om en större öppenhet gentemot de omgivande publika ytorna och gångstråken.

 

Tävlingsbidrag för bedömning i steg 2:

 • Nobelhuset av David Chipperfield och Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin
 • The Nobel Snowflake av Gert Wingårdh, Wingårdhs
 • A Room and a Half av Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor

 

I bedömningsarbetet lades stor vikt vid anpassningen till den omkringliggande bebyggelsen och kulturmiljön, samt den yttre gestaltningens överensstämmande med Nobelpriset och Nobelverksamheternas identitet.

En enig tävlingsjuryn utsåg David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsskimrande byggnad till vinnare i april 2014.

 

Tävlingsbidrag, tävlingsuppgiften, processen, juryn och dess utlåtanden