Alfred Nobel skrev i sitt testamente att Nobelpriset skulle tilldelas dem som ”gjort mänskligheten den största nyttan”. Vad menade han med det? Välkommen att ta del av en visning där vi diskuterar Nobelpris som gjort skillnad.

Med avstamp i utställningen Rätten till frihet – Martin Luther King Jr, berättar vi om Nobelprisets historia och om pristagare som vågat ifrågasätta, skapa förändring och göra motstånd. Tillsammans närmar vi oss pristagarnas arbete utifrån några av de taktila föremål som donerats till museet.

Visningen är anpassad för synskadade och håller på i drygt en timme. Ledarhundar får medtas.

Boka plats i förväg genom att kontakta museets bokning. Ring +46 8 534 818 18 eller e-posta till bokning@nobelmuseum.se.