Konstnären och grafiske formgivaren Niklas Elmehed har målat 2019 års Nobelpristagare. Dessa porträtt har setts av tiotals miljoner individer i Nobelprisets digitala kanaler – nu kan de för första gången beskådas i original här på museet.

Niklas Elmehed är utbildad både vid Kungliga Konsthögskolan och KTH i Stockholm. Porträtten målar han under knappa tidsförhållanden med bladguldsteknik. Bilderna publiceras i Nobelprisets digitala kanaler i samband med tillkännagivandena under oktober och får en enorm spridning. 15 miljoner personer nåddes per dag världen över och illustrerar det globala intresset för Nobelpriset. Många av världens nyhetsmedier använder också dessa porträtt för att berätta om pristagarnas upptäckter och gärningar.

Tanken bakom porträtten har varit att skapa ett enhetligt och inbjudande grafiskt uttryck som väver samman helheten i de olika priskategorierna och även fungerar i små format för att passa för mobiltelefoner.

Att illustrera pristagare har varit en del av publiceringsstrategin under flera år, så Niklas Elmehed har även hunnit med att måla bland andra Malala Yousafzai, Bob Dylan och Aziz Sancar.

Porträtten visas nu för första gången på museet fram till och med 2 december.