Under en heldag får eleverna arbeta med att konstnärligt gestalta naturvetenskapliga begrepp och/eller teorier som har anknytning till Nobelpris, t.ex. inom områdena genetik eller kärnfysik.

Vi diskuterar den naturvetenskapliga teorin och sedan får eleverna arbeta praktiskt i små grupper.

Vi avslutar med redovisning och diskussion.