I programmet Mitt bland alla tusen ord! funderar vi kring sagor, dikter, hjältar och hjältinnor. Vi hittar också på vår egen berättelse!

Programmet vänder sig till barn från 4 år.

Till programmet finns lärarmaterial som uppmuntrar till både för- och efterarbete.

Anknytning till läroplanen


Lpfö 98, Utveckling och lärande

Varje barn ska få:

  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att samt förmåga att leka och lära.
  • Känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utveckla intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.