Mänsklighetens största nytta

I oktober öppnar museet en ny utställning Mänsklighetens största nytta som belyser fyra teman som är viktiga i vår värld. Det handlar om vilken roll forskning, fredsarbete och innovationer kan ha för livsmedelsförsörjning, hälsa, miljö- och klimatfrågor och kommunikation. I skolprogrammet får eleverna ny kunskap men också uppmuntran att vi alla kan bidra till en positiv utveckling på olika sätt.

 

Under en intensiv lärarkväll den 19 september får du:
  • veta mer om vår nya utställning med tillhörande skolprogram som knyter an till de globala målen
  • möta forskare som ger sitt perspektiv på några av frågorna som belyses i utställningen
  • möta en av experterna som tagit fram Skolverkets nya policy för hållbarhetsundervisning
  • diskutera med kollegor från andra skolor över smörgås och öl

Kvällen riktar sig till lärare i alla ämnen och årskurser då undervisning för hållbar utveckling ju berör oss alla.

Medverkande:

Helena Aronsson från SLU. Ger sitt perspektiv på betydelsen av konstgödsel för en hållbar matproduktion.

Christofer Silfvenius från Energimyndigheten. Delar med sig av sitt perspektiv på betydelsen av hållbar energianvändning när det gäller belysning.

Lotta Dessen Jankell, forskare och doktorand på Stockholms universitet, har arbetat med Skolverkets hållbarhetsmodul.

 

Varmt välkommen!