Karolinska Institutets populär­vetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap har under 25 år förmedlat texter om forskning till allmänheten. Under ett seminarium möter vi några av KI:s forskare som berättar om kroppens mysterier.

Programpunkter och medverkande

Hur fungerar placeboeffekten?

Karin Jensen, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Hur viktiga är kroppens bakterier?

Lars Engstrand, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Hur ska man träna för god hälsa?

Jessica Norrbom, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Hur hänger sömn och hälsa ihop?

Torbjörn Åkerstedt, senior professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap