Nobel Prize Museum inspirerar och förmedlar kunskap genom utställningar, program- och skolverksamhet med Nobelpriset som utgångspunkt. Verksamheten drivs av viljan att skapa intresse och engagemang för forskning, utbildning, humanism, kultur samt freds- och demokratifrågor. Här blir du del i ett team med utbildade lärare som tillsammans med övriga enheter inom Nobelsfären levandegör Nobelprisets vision ”för mänsklighetens största nytta”. Vi adresserar vår tids stora frågor och visar hur vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Stockholm.

Nobel Prize Museum drivs i stiftelseform och tar emot runt 260 000 besökare varje år. Till oss kommer varje år hundratals skolklasser med elever från grundskolan och gymnasiet som deltar i skolprogram runt Nobelpris-anknutna ämnen såsom yttrandefrihet, genetik, litteratur och hållbar utveckling. Med projektet Forskarhjälpen låter vi ett trettiotal klasser landet över vara delaktiga i riktig forskning, i år med temat Fullkornsjakten. Vi arrangerar lärarkvällar, konferenser och lärarfortbildningar samt skapar lektionsmaterial som används av lärare i hela världen.

 

Dina arbetsuppgifter blir i stora drag att:
 • Hålla i skolprogram på museet för klasser från förskola till grundskola, gymnasium, SFI och högskola.
 • Bidra vid lärarkvällar och lärarfortbildningar tillsammans med forskare och andra experter.
 • Producera digitala lektionsmaterial och andra resurser för skolor.
 • Bidra i stort till museet t ex att hålla visningar för övriga grupper.
 • Utveckla nya koncept och projekt för skolor med koppling till Nobelpriset

 

Kravprofil
 • Legitimerad lärare i naturvetenskapliga ämnen för 7-9 och/eller gymnasiet
 • Minst tre års yrkeserfarenhet som lärare
 • Förtrogenhet med digitala verktyg
 • Dokumenterat bra resultat som extra yrkesskicklig och kreativ lärare
 • God språkförmåga på både svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
 • Högre akademisk examen
 • Intresse för forskning och insikt i hur forskning kan bidra i undervisningen
 • Specialkunskaper inom digitala verktyg som kan bidra till ett lyft för vår verksamhet

 

För att trivas hos oss behöver du verkligen gilla att möta elever i nya grupper varje dag. Till oss kommer klasser på skolprogram i 90 minuter och du ska introducera dem till Nobelprisets värld med ett förstklassigt bemötande i ett lärorikt, stimulerande och inspirerande program. Du behöver ha (och kunna skaffa dig!) goda kunskaper inom både de naturvetenskapliga Nobelpriskategorierna men även vetenskapshistoria och mer ämnesövergripande teman som hållbar utveckling och de globala målen. Du kommer även få träna eleverna i de mer generella förmågor som binder samman många av Nobelpristagarna; kreativitet, mod, envishet och samarbete. Med Nobelpriset som inspiration vill vi att varje elev ska upptäcka möjligheter att på sitt eget sätt kunna göra världen bättre.

 

Arbetstid

Heltid dagtid 37,5 timmar per vecka, ibland kvällar.

 

Varaktighet

Vikariat läsåret 2019/2020 med möjlighet till förlängning och/eller tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön

Individuell lönesättning. Viktigt att veta är att tjänsten ligger betydligt lägre i lön än en vanlig lärartjänst på en skola. Å andra sidan har vi helt andra arbetsvillkor med förmåner och frihet som inte lärare på skolor har.

 

Övrigt

Nobel Prize Museum eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen och tillämpar en kompetensbaserad rekrytering som syftar till att synliggöra varje persons kompetens och motverka diskriminering. Vi vet att vi får många sökande på våra tjänster och därför tackar vi nej till erbjudanden från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Läs mer om vår verksamhet på nobelprizemuseum.se

 

Ansök här senast 15 augusti.

 

Frågor

Annika Hedås Falk, Vice President Education

Annika.hedas-falk@nobelmuseum.se