Stockholm har sedan 1800-talet präglats av höga utbildningsnivåer och innovativa näringar. I bakgrunden finns en unik syn på sambandet mellan utbildning och samhällsutveckling. Utbildningsfrågorna var viktiga både för den moderna stadens framväxt för 150 år sedan och har även spelat en nyckelroll i 1900-talets välfärdsbygge.

Fri entré, platsbokning behövs.