Det vi idag ser som Karolinska Institutet kan inte förklaras utan att förstå hur Nobelprisuppgiften för­ ändrade organisationen och dess kärnverksamhet. Föreläsningen för­ tydligar kopplingarna mellan Nobelpriset i fysiologi eller medicin och Nobelinstituten samt hur dessa kan avspeglas i dagens forskningsorganisation.

Föreläsare: Olof Ljungström, docent i idéhistoria, med medicin- och vetenskapshistoria som huvudfokus.

Den här föreläsningen är del av två öppna föreläsningar på KI efterföljande på varandra, den andra föreläsningen handlar om Nobelpriset i fysiologi eller medicin och lärarkollegiet. Läs mer