Är du nyfiken på hur arbetet med att välja ut Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin går till? Nu har du chansen att ställa dina frågor till sekreteraren i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid Karolinska Institutet.

Femtio professorer i Karolinska Institutets Nobelförsamling väljer varje år ut den eller de forskare som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Hur har pristagare i fysiologi eller medicin reagerat på att få samtalet med tillkännagivandet? Hur fungerar arbetet i Nobelkommittén? Nu kan du stilla din nyfikenhet genom att ställa dina frågor direkt till Thomas Perlmann, via KI:s Instagramkonto under förmiddagen den 10 oktober. Svaren dyker sedan upp som filmer på Instagram Stories.