När Karolinska Institutet fick i upp­drag att utse Nobelpriset i fysiologi eller medicin var det en otacksam och ifrågasatt uppgift. Gradvis växte en praktik fram genom vilken priset formades till en framgång – vi tittar närmare på hur lärarkollegiet satte sin prägel på Nobelpriset.

Föreläsare: Daniel Normark, handläggare vid enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Den här föreläsningen är del av två öppna föreläsningar på KI efterföljande på varandra, den andra föreläsningen handlar om hur Nobelpriset formade KI. Läs mer