Tematiskt arbete i tvärgrupper

På Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm har de arbetat tematiskt i tvärgrupper med Nobel Creations som ett sätt att arbeta kreativt med årets Nobelpris. Läraren Stina Arvas berättar om hur eleverna redovisat sina kunskaper med konstnärliga tolkningar i skulptur, musik, poesi, digitala bilder och textil. Här ovanför visar Stina Arvas några elevers tolkning av medicinpriset 2018 som handlar om upptäckten av hur kroppens eget immunsystem kan bekämpa cancer.

 

Skolan arbetade med Nobeltemat i fem heldagar och hade stort stöd av materialet från Nobel Prize Museum.

Fredspriset 2018 handlar om att få slut på användandet av sexuellt våld i krig och väpnade konflikter. Här berättar elever på Anna Whitlock om målningen de gjort av en människas livsväg från grönskande litet träd genom traumat av sexuellt våld och ut på andra sidan till ett stort friskt träd tack vare fredspristagarna.

Årets ekonomipris handlade om modeller för att förstå hur klimatpåverkan hänger ihop med ekonomisk utveckling och innovationer. I dessa elevers tolkning hänger vår jord i en skör tråd och sambandet mellan pengar och klimat åskådliggörs dramatiskt med sedlar som solstrålar i ett allt varmare klimat.

Med Nobelprislektionen har vi skapat tydliga lektionsmaterial runt varje nytt Nobelpris. I Nobel Creations finns pedagogisk planering och mallar för skolans egen utställning. Med stöd av detta material, kan skolan enkelt ordna ett stort eller mindre ämnesövergripande Nobeltema som resulterar i en utställning där både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga ämnen representeras. Länkar och filer presenteras längst ner på den här sidan.

För oss som stor nystartad gymnasieskola var det ovärderligt att ta stöd av Nobel Prize Museums upplägg för Nobel Creations. Genom att dela in alla elever i tvärgrupper och jobba runt Nobelpriset, möjliggjorde vi både djupare kunskaper och bättre sammanhållning i skolan. Både lärare och elever är jättenöjda!” – Stina Arvas, lärare

Så här arbetade Anna Whitlocks gymnasium med Nobeltema

På Anna Whitlocks gymnasium arbetade elever med Nobel Creations första veckan i december 2018. Skolan är alldeles nystartad och har 700 elever i åk 1 på programmen NA, ES, SA, TK och EK.  Så här arbetade eleverna i Stina Arvas lärarteam, som består av 7 klasser med sammanlagt 228 elever:

 

Dag 1
Indelning i tvärgrupper

Sju tvärgrupper á 8 elever för varje Nobelpris och två lärare på varje 32-grupp.

 

Årets Nobelpris

Genomgång av årets Nobelpris med stöd av Nobelprislektionen, ett lektionsmaterial som är enkelt för lärare att använda med färdigt bildspel med lärarmanus, en kort film och en elevtext med frågor samt länkar till mer material.

Dag 2
Konstnärliga tolkningar

Varje grupp får tilldelat ett sätt att konstnärligt tolka prisen i

  • textil
  • måleri
  • skulptur
  • musik
  • poesi
  • digitalt skapande

Gruppen får nu bekanta sig med materialet, bestämma innehållet och göra skisser.

 

Besök på Nobel Prize Museum

Fördjupning av kunskaperna om årets Nobelpris genom en introduktion av museets pedagoger om det pris de skulle arbeta med. Eleverna fick utforska museet på egen hand och besöket avslutades med en Nobelfrågesport.

Dag 3
Eleverna får en heldag att gestalta sitt verk i de olika verkstäderna och salarna.

Eleverna sätter igång med sitt praktiska arbete och skapar sitt konstverk och skriver en utställningstext.

Dag 4
Tolka varandras verk

Återsamling i priskategorierna för att tolka kamraternas verk inom samma Nobelpriskategori där de andra kamraterna har jobbat med andra tekniker. Eleverna diskuterar varandras verk och därefter redovisar varje grupp hur de tänkt.

Dag 5
Utställning och Nobellunch

Allas verk ställs ut i skolan på bestämda platser.

Under hela utställningen turas eleverna om att stå vid sitt verk och berätta om innehållet.

Alla andra elever går runt och tittar på varandras skapelser.

En fin Nobellunch i skolmatsalen för att fira elevernas arbete.