Hur lyckades Marie Curie mäta radioaktivitet och varför kan May-Britt Mosers råttor leda till insikter om orienteringsförmågan? I Experiment – Idéer, redskap och Nobelpris får besökarna möta mångfalden i Nobelhistoriens experiment.

Experiment handlar om att ta reda på hur naturen fungerar. Om tio vetenskapliga experiment som har förändrat vår syn på världen – och som givit oss möjligheter att förändra den. Att experimentera är att leka med naturen. Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker, och vi lär oss av resultaten. Ett experiment kan vara allt från barnets lärande genom lek till den vuxne som testar sig fram bland smakerna i köket.

Experimentella forskare använder denna nyfikenhet för att ställa frågor om hur världen runt om oss fungerar. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att de ger upphov till helt nya teorier.

Vi vill visa att experiment är både viktiga och kan vara roliga,

säger Erland Flygt, utställningsproducent på Nobelmuseet.

Experiment är fantastiska redskap att tänka med, att upptäcka med och att svara på frågor med.

I utställningen berättas om tio experiment som alla har varit avgörande för upptäckter som belönats med Nobelpris. Experimenten handlar bland annat om hur vi orienterar oss i rummet, varför vi ärver egenskaper och på vilket sätt vi kan studera universums minsta beståndsdelar. Bland Nobelpristagarna i utställningen återfinns kända namn som Marie Curie, Albert Einstein, och Peter Higgs.