Exosomer är membranbubblor i nanostorlek som utsöndras av kroppens celler. Exosomer från friska celler är livsviktiga budbärare – små paket med avsändare, innehåll och adresslapp. Ny kunskap gör att vi kan förstå varifrån de kommer, vart de är på väg och deras funktion. Exosomer från sjuka celler kan sprida inflammation i kroppen, utnyttjas av virus eller stänga av kroppens immunförsvar och bidra till metastaser. En spännande möjlighet är att utnyttja dem för att utveckla nya vacciner, cancerbehandlingar eller att upptäcka sjukdom tidigt. 

Grundforskning om immunförsvaret och klinisk forskning i patienter bidrar till det globala målet nummer 3 om god hälsa och välbefinnande, men även flera andra mål. 

Susanne Gabrielsson är professor i immunologi vid Karolinska Institutet. Hennes forskargrupp har bl.a. upptäckt exosomer i bröstmjölk och i sköljvätska från lungorna.

Hanna Karlsson är ordförande i KI:s råd för miljö och hållbar utveckling.