Varför ska man läsa böcker? Vilka är egentligen Svenska Akademien? Och hur går det till när man utser en Nobelpristagare i litteratur?

I skolprogrammet Äntligen! får eleverna fundera över litteraturens betydelse och sitt eget läsande. De får möta ett antal Nobelpristagare och deras verk, och vi ger exempel på att Nobelprisbelönad litteratur inte alls behöver vara svårläst eller tråkig, utan tvärtom både spännande, underhållande och lärorik. Eleverna får läsa smakprov av författare som Selma Lagerlöf och Ernest Hemingway.

I programmet berättar vi även om Svenska Akademiens arbete och hur det går till när Nobelpristagare i litteratur utses.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Svenska, Berättande texter och sakprosatexter

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Lgy 11, Svenska 1

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Lgy 11, Svenska 2

  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.

Lgy 11, Svenska 3

  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 
dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.